Hiển thị 121–126 trong 126 kết quả

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất: 160/185kW 362A Kích thước: W500 x H800 x D350                

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất: 185/220kW 414A Kích thước: W1250 x H1380 x D370                

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất: 220/250kW 515A Kích thước: W670 x H1140 x D370                

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất: 315/355kW 675A Kích thước: W670 x H1140 x D370                

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất: 450/500kW 930A Kích thước: W1250 x H1380 x D370                    

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất: 560/630kW 1200A Kích thước: W1250 x H1380 x D370