Hiển thị 1–20 trong 46 kết quả

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất: 0.4/0.75kW 3.5A Kích thước:W140 x H260 x D147

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất: 0.75/1.1kW 6A Kích thước:W140 x H260 x D147

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất: 1.5/2.2kW 9.6A Kích thước:W140 x H260 x D147

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất: 2.2/3.0kW 12A Kích thước:W140 x H260 x D147

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất: 3.0/3.7kW 17.5A Kích thước:W140 x H260 x D147

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất: 3.7/5.5kW 21A Kích thước:W140 x H260 x D147

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất: 5.5/7.5kW 30A Kích thước:W140 x H260 x D147

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất: 7.5/11kW 40A Kích thước:W140 x H260 x D147

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất: 11/15kW 56A Kích thước:W140 x H260 x D147

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất: 15/18.5kW 69A Kích thước:W140 x H260 x D147

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất: 18.5/22kW 81A Kích thước:W140 x H260 x D147

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất: 22/30kW 110A Kích thước:W140 x H260 x D147

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất: 30/37kW 138A Kích thước:W140 x H260 x D147

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất: 37/45kW 169A Kích thước:W140 x H260 x D147

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất: 45/55kW 211A Kích thước:W140 x H260 x D147

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất: 55/75kW 250A Kích thước:W140 x H260 x D147

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất: 75/90kW 312A Kích thước:W140 x H260 x D147

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất: 90/110kW 360A Kích thước: W140 x H260 x D147                                

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 200-220V, 50/60 Hz Công suất: 110/132kW 415A Kích thước: W140 x H260 x D147                        

0,00VNĐ

Nguồn cấp: AC 3 pha 380-480V, 50/60 Hz Công suất: 0.4/0.75kW 2.1A