Tài liệu biến tần Yaskawa tiếng Việt

Nếu tài liệu chưa có trên Website vui lòng liên hệ Hotline 0938 416 567

Hoặc Email  Buinvt@gmail.com để được hỗ trợ gửi qua email.

Tài liệu AC Servo Yaskawa

 AC Servo Sigma 7 ( SGD7S,SGM7A,SGM7J,SGM7P,SGM7G)
 AC Servo Sigma V ( SGDV, SGMJV, SGMAV, SGMSV,SGMGV )
AC Servo Sigma III ( SGDS )
AC Servo Sigma II ( SGDM, SGDH, SGMAH, SGMPH, SGMGH,SGMSH )
AC Servo Sigma I ( SGDA, SGDB )
Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật,khắc phục sự cố & Báo giá,mua bán thiết bị vui lòng liên hệ thông tin bên dưới:
Hotline :  0938 416 567 (Mr. Bụi) – Zalo. Viber
Email:  Buinvt@gmail.com
Skype: nguyenvantrucbui
Hướng dẫn sử dụng tiếng việt vui lòng gọi 0938 416 567

Cách tra mã biến tần Yaskawa

Tổng họp mã hàng biến tần Yaskawa phân loại theo điện áp và Công suất.

Biến tần Yaskawa J1000

Mã hàng Tải thường(Kw) Tải nặng (Kw)
J1000 [1P/220VAC]
CIMR-JTBA0001BAA 0.2 0.1
CIMR-JTBA0002BAA 0.4 0.2
CIMR-JTBA0003BAA 0.75 0.4
CIMR-JTBA0006BAA 1.1 0.75
CIMR-JTBA0010BAA 2.2 1.5
J1000 [3P/220VAC]
CIMR-JT2A0001BAA 0.2 0.1
CIMR-JT2A0002BAA 0.4 0.2
CIMR-JT2A0004BAA 0.75 0.4
CIMR-JT2A0006BAA 1.1 0.75
CIMR-JT2A0010BAA 2.2 1.5
CIMR-JT2A0012BAA 3 2.2
CIMR-JT2A0020BAA 5.5 3.7
J1000 [3P/380VAC]
CIMR-JT4A0001BAA 0.4 0.2
CIMR-JT4A0002BAA 0.75 0.4
CIMR-JA4A0004BMA 1.5 0.75
CIMR-JT4A0004BAA 1.5 0.75
CIMR-JT4A0005BAA 2.2 1.5
CIMR-JT4A0007BAA 3 2.2
CIMR-JT4A0009BAA 3.7 3
CIMR-JT4A0011BAA 5.5 3.7

Biến tần Yaskawa V1000

Mã hàng Tải thường (KW) Tải nặng (KW)
V1000 [1P/220VAC]
CIMR-VTBA0001BAA 0.2 0.1
CIMR-VTBA0002BAA 0.4 0.2
CIMR-VTBA0003BAA 0.75 0.4
CIMR-VTBA0006BAA 1.1 0.75
CIMR-VTBA0010BAA 2.2 1.5
CIMR-VTBA0012BAA 3 2.2
CIMR-VTBA0020FAA 5.5 3.7
V1000 [3P/220VAC]
CIMR-VT2A0001BAA 0.2 0.1
CIMR-VT2A0002BAA 0.4 0.2
CIMR-VT2A0004BAA 0.75 0.4
CIMR-VT2A0006BAA 1.1 0.75
CIMR-VT2A0010BAA 2.2 1.5
CIMR-VT2A0012BAA 3 2.2
CIMR-VT2A0020FAA 5.5 3.7
CIMR-VT2A0030FAA 7.5 5.5
CIMR-VT2A0040FAA 11 7.5
CIMR-VT2A0056FAA 15 11
CIMR-VT2A0069FAA 18.5 15
V1000 [3P/380VAC]
CIMR-VT4A0001BAA 0.4 0.2
CIMR-VT4A0002BAA 0.75 0.4
CIMR-VT4A0004BAA 1.5 0.75
CIMR-VT4A0005BAA 2.2 1.5
CIMR-VT4A0007BAA 3 2.2
CIMR-VT4A0009BAA 3.7 3
CIMR-VT4A0011BAA 5.5 3.7
CIMR-VT4A0018FAA 7.5 5.5
CIMR-VT4A0023FAA 11 7.5
CIMR-VT4A0031FAA 15 11
CIMR-VT4A0038FAA 18.5 15

Biến tần Yaskawa E1000

Mã hàng Tải thường (KW)
E1000 [3P/380VAC]
CIMR-ET4A0009FAA 3.7
CIMR-ET4A0011FAA 5.5
CIMR-ET4A0018FAA 7.5
CIMR-ET4A0023FAA 11
CIMR-ET4A0031FAA 15
CIMR-ET4A0038FAA 18.5
CIMR-ET4A0044FAA 22
CIMR-ET4A0058AAA 30
CIMR-ET4A0072AAA 37
CIMR-ET4A0088AAA 45
CIMR-ET4A0103AAA 55
CIMR-ET4A0139AAA 75
CIMR-ET4A0165AAA 90
CIMR-ET4A0208AAA 110
CIMR-ET4A0250AAA 132
CIMR-ET4A0296AAA 160
CIMR-ET4A0362AAA 185
CIMR-ET4A0414AAA 220
CIMR-ET4A0515AAA 250
CIMR-ET4A0675AAA 355

Biến tần Yaskawa A1000

Mã hàng Tải thường (KW) Tải nặng (KW)
A1000 [3P/220VAC]
CIMR-AT2A0004FAA 0.75 0.4
CIMR-AT2A0006FAA 1.5 0.75
CIMR-AT2A0008FAA 1.5 1.1
CIMR-AT2A0010FAA 2.2 1.5
CIMR-AT2A0012FAA 3 2.2
CIMR-AT2A0018FAA 3.7 3
CIMR-AT2A0021FAA 5.5 3.7
CIMR-AT2A0030FAA 7.5 5.5
CIMR-AT2A0040FAA 11 7.5
CIMR-AT2A0056FAA 15 11
CIMR-AT2A0069FAA 18.5 15
CIMR-AT2A0081FAA 22 18.5
CIMR-AT2A0110AAA 30 22
CIMR-AT2A0138AAA 37 30
CIMR-AT2A0169AAA 45 37
CIMR-AT2A0211AAA 55 45
CIMR-AT2A0250AAA 75 55
CIMR-AT2A0312AAA 75 75
CIMR-AT2A0360AAA 110 90
CIMR-AT2A0415AAA 110
A1000 [3P/380VAC]
CIMR-AT4A0002FAA 0.75 0.4
CIMR-AT4A0004FAA 1.5 0.75
CIMR-AT4A0005FAA 2.2 1.5
CIMR-AT4A0007FAA 3 2.2
CIMR-AT4A0009FAA 3.7 3
CIMR-AT4A0011FAA 5.5 3.7
CIMR-AT4A0018FAA 7.5 5.5
CIMR-AT4A0023FAA 11 7.5
CIMR-AT4A0031FAA 15 11
CIMR-AT4A0038FAA 18.5 15
CIMR-AT4A0044FAA 22  18.5
CIMR-AT4A0058AAA 30 22
CIMR-AT4A0072AAA 37 30
CIMR-AT4A0088AAA 45 37
CIMR-AT4A0103AAA 55 45
CIMR-AT4A0139AAA 75 55
CIMR-AT4A0165AAA 90 75
CIMR-AT4A0208AAA 110 90
CIMR-AT4A0250AAA 132 110
CIMR-AT4A0296AAA 160 132
CIMR-AT4A0362AAA 185 160
CIMR-AT4A0414AAA 220 185
CIMR-AT4A0515AAA 250 220
CIMR-AT4A0675AAA 355 315
CIMR-AT4A0930AAA 500 450
CIMR-AT4A1200AAA 630 560

Biến tần Yaskawa G7

Mã hàng Tải nặng (KW)
G7 [3P/220VAC]
CIMR-G7A20P4 0.4
CIMR-G7A20P7 0.75
CIMR-G7A21P5 1.5
CIMR-G7A22P2 2.2
CIMR-G7A23P7 3.7
CIMR-G7A25P5 5.5
CIMR-G7A27P5 7.5
CIMR-G7A2011 11
CIMR-G7A2015 15
CIMR-G7A2018 18.5
CIMR-G7A2022 22
CIMR-G7A2030 30
CIMR-G7A2037 37
CIMR-G7A2045 45
CIMR-G7A2055 55
CIMR-G7A2075 75
CIMR-G7A2090 90
CIMR-G7A20110 110
G7 [3P/380VAC]
CIMR-G7A40P4 0.4
CIMR-G7A40P7 0.75
CIMR-G7A41P5 1.5
CIMR-G7A42P2 2.2
CIMR-G7A43P7 3.7
CIMR-G7A45P5 5.5
CIMR-G7A47P5 7.5
CIMR-G7A4011 11
CIMR-G7A4015 15
CIMR-G7A4018 18.5
CIMR-G7A4022 22
CIMR-G7A4030 30
CIMR-G7A4037 37
CIMR-G7A4045 45
CIMR-G7A4055 55
CIMR-G7A4075 75
CIMR-G7A4090 90
CIMR-G7A4110 110
CIMR-G7A4132 132
CIMR-G7A4160 160
CIMR-G7A4185 185
CIMR-G7A4220 220
CIMR-G7A4300 300

Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật,khắc phục sự cố & Báo giá,mua bán thiết bị vui lòng gọi:

Hotline : Mr. Bụi: 0938 416 567 – Zalo. Viber
Email:  Buinvt@gmail.com
Skype: nguyenvantrucbui

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *